Strzałka w lewo
WRÓĆ
DO GÓRY
27/2/2020

„Jak w górze, tak i na dole” – wizja człowieka według Medycyny Chińskiej

Fundamenty teoretyczne Medycyny Chińskiej mają bardzo głębokie korzenie i według wielu źródeł mają co najmniej 5000 lat. Chińska wizja człowieka opiera się na jednoczenia, globalizowania, analogicznie podchodząc do zjawisk, podczas gdy zachodnia wizja opiera się na oddzieleniu i analizowaniu zjawisk umiejscowionych na ten samej płaszczyźnie.

  1. Medycyna Chińska głosi, że człowiek jest zbudowany na podobieństwo wszechświata.
  2. Prawa, które rządzą makrokosmosem wszechświata, rządzą również mikrokosmosem człowieka.
  3. Zrozumienie zasad panujących w naturze pozwala na głębsze zrozumienie ludzkiej natury.
  4. Wszechświat jest w nieustannym ruch i zmianie, a wszystkie zjawiska w nim zachodzące pozostają we wzajemnych zależnościach. Pomimo ciągłych zmian, wszechświat zostaje w równowadze dzięki samoregulującemu się mechanizmowi.
  5. Człowiek jest niczym mikrokosmos wewnątrz makrokosmosu.
  6. Ludzki organizm podlega nieustannym zmianom pochodzącym z zewnątrz przy jednoczesnej samoregulacji i nieustannej adaptacji, co pozwala zachować stan równowagi i zdrowia (homeostaza)
  7. Nie można zdiagnozować człowieka, bez brania pod uwagę jaki świat otacza go na co dzień. Miejsce, w którym żyjemy, to co na co dzień robimy, nasze relacje, pożywienie i szereg innych czynników ma nas wpływ. Ujęcie świata, który otacza człowieka jest podstawą medycyny holistycznej.
  8. Zmienność makrokosmosu objawia się w życiu człowieka na poziomie cykli dnia i nocy, pór roku czy klimatów. U ludzi owa wielorakość przejawia się w ich aktywności życiowych lub substancjach witalnych zwanych qi (energią).
Poznaj siebie, a będziesz znać wszechświat i bogów.

Sokrates

[1] Hamid Montakab – Medycyna Chińska w praktyce, wyd Galaktyka, str. 3


Polecane artykuły